activities

Ko te rangi te korowai o te maunga me te whenua, ko te awa te hononga o te rangi ki te tai Ko te taiao te mauri o Te ahi Kaikōura a Tama ki te Rangi.Translation: The sky is the cloak that covers the mountains and land, the rivers connect the sky to the ocean, the environment is the life force of Te ahi Kaikōura a Tama ki te Rangi.

Meaning: This tauparapara represents the sky, land and sea which are the key components that makes up our natural environment that sustains the health, development and spirit of all people.

 

We invite you to discover what makes Kaikōura so unique - a place that's one of its kind; unlike anywhere else.

 

The Kaikōura Information and Tourism incorporated (KITI) Board would like to make a special mention and thanks to Rawiri Manawatu from Te Rūnanga o Kaikōura for his guidance with the beautiful Tauparapara provided for Destination Kaikōura's new promotional video and theming throughout this website and logo. 

#uniquelykaikōura